Solidarność Wielkopolska - Tygodnik Solidarność w Twojej komórce
Tygodnik Solidarność w Twojej komórce
Poniedziałek 11 czerwca 2018

Każdy członek NSZZ „Solidarność” może otrzymać prenumeratę „Tygodnika Solidarność” w wersji cyfrowej w cenie jedynie 50 groszy netto  numer (32,99 zł brutto za rok, 52 wydania).

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem digital@tygodniksolidarnosc.com 

Zamówienia w imieniu organizacji zakładowej może dokonać przewodniczący organizacji zakładowej „S” lub osoba przez niego upoważniona.