Solidarność Wielkopolska - Uczą się sztuki rozmawiania
Uczą się sztuki rozmawiania
Poniedziałek 11 grudnia 2017

W siedzibie wielkopolskiej „Solidarności” rozpoczął się kurs z retoryki dla nauczycieli i pracowników oświaty, członków Związku. Program zajęć, które potrwają do kwietnia 2018 r. obejmuje 10 spotkań w cyklu dwutygodniowym. 

W ramach kursu realizowane będą następujące zagadnienia: dydaktyczne funkcje retoryki, mnemotechnika, kultura języka, argumentacja retoryczna, kultura żywego słowa, akcja oratorska, techniki komunikacji retorycznej, wystąpienia publiczne, sztuka dyskusji.

Wszystkie zajęcia prowadzone metodą warsztatową doskonalić będą umiejętności uczestników​ w zakresie jasnego wykładu wiedzy i czytelnego przedstawiania problemów z użyciem nowoczesnych technik, aktywizacji w zakresie podejmowanych dyskusji z naciskiem na doskonalenie umiejętności zadawania pytań i krytycznego myślenia, a także wykorzystania retoryki jako narzędzia budującego metodę wzajemnej​ komunikacji. 

Wykładowcami są pracownicy naukowi wyższych uczelni w tym (Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)​ oraz praktycy, zaangażowani w realizację unikatowego w Polsce kierunku retoryka stosowana. Wykładowcy poza badawczo-dydaktyczną działalnością uniwersytecką posiadają także bogate doświadczenie w prowadzeniu w Polsce i za granicą​ specjalistycznych szkoleń z zakresu  retoryki i tzw. „umiejętności miękkich” skierowanych do poszczególnych grup zawodowych. Umiejętności wykładowców są wysoko oceniane zarówno przez wiodące firmy szkoleniowe w kraju, za granicą,​ jak i samych studentów.

Iwona Brzozowska