Solidarność Wielkopolska - Uczynić pracę bezpieczną
Uczynić pracę bezpieczną
Poniedziałek 23 lipca 2012

Jak podaje Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 tys. przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7,5 tys.) lub chorobami zawodowymi (159,5 tys.). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna - wynosi ponad 7 mln rocznie.

Przytoczone powyżej dane są zatrważające. Dlatego jednym z głównych zadań wszystkich służb i osób odpowiedzialnych za ograniczenie liczby wypadków przy pracy jest  kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa pracy. Temu celowi służą działania podejmowane w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010-2012.

Partnerzy społeczni Strategii - Okręgowy Inspektorat  Pracy  w Poznaniu  i  Zarząd Regionu  Wielkopolska NSZZ  „Solidarność” zapraszają  pracodawców  do  udziału  w konkursach:
1.    „Mniej wypadków” - skierowany do pracodawców, którym udało się zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy, aby pochwalili się swoim sukcesem.
2.    „Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w Pracy” - którego celem jest upowszechnianie i promowanie dobrych praktyk w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa pracy, skutkujących ograniczeniem zagrożeń zawodowych i wypadkowych.

Regulaminy konkursów: www.wielkopolskastrategiawypadkow.pl

Prosimy członków organizacji  zakładowych oraz społecznych inspektorów pracy o rozpowszechnienie idei konkursów w swoich  miejscach zatrudnienia.