Solidarność Wielkopolska - Uff jak gorąco
Uff jak gorąco
Poniedziałek 24 sierpnia 2015

Praca w wysokich temperaturach, których w tym roku lato nam nie szczędzi, może prowadzić do odwodnienia, wyczerpania cieplnego bądź udaru cieplnego.

Jak przekonują inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, temperatura otoczenia wpływa na  wydajność pracy, samopoczucie i zdrowie. Jeśli odbiega ona znacznie od optymalnej (komfortowej), powoduje, że praca staje się mniej efektywna, uciążliwa, a nawet szkodliwa dla zdrowia.

Pracodawca musi zapewnić właściwą temperaturę w pomieszczeniach pracy, odpowiednią do wykonywanych zajęć. I tak: temperatura w pomieszczeniach biurowych lub innych, w których wykonuje się lekką pracę fizyczną, nie może być niższa niż18 st. C.

Pozostali pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach pracy, np. halach produkcyjnych, muszą mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż14 st. C. Przepisy jasno wskazują tę najniższą dopuszczalną temperaturę, lecz nie określają maksymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy.

Według specjalistów z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, komfortowe temperatury otoczenia dla różnych prac wynoszą: 20-22,8 st. C dla pracy lekkiej w pozycji siedzącej zimą i 23,9-26,7 st. C dla pracy lekkiej w pozycji siedzącej latem. Dla pracy średniociężkiej18,3 st. C i15,5 st. C dla pracy bardzo ciężkiej.

Coraz częściej w pomieszczeniach instaluje się klimatyzatory, które znacznie poprawiają stan powietrza w doskwierający upał. Jednak i wtedy przypadku potrzebny jest umiar. Klimatyzacja nie może powodować przeciągów ani wyziębienia pomieszczeń pracy – strumień powietrza powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy. Przy urządzeniach wentylacyjnych należy stosować środki zmniejszające natężenie i rozprzestrzenianie się hałasu oraz drgań, jakie powodują.

Podczas pracy w wysokiej i niskiej temperaturze, głównie w czasie letnich upałów,  pracodawca musi nieodpłatnie zapewnić pracownikom zimne bądź gorące napoje. Mają one być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej, w ilości zaspokajającej potrzeby pracujących.

 

AD