Solidarność Wielkopolska - Ukazał się drugi numer rocznika „Zeszyty Historyczne Solidarności Wielkopolskiej”
Ukazał się drugi numer rocznika „Zeszyty Historyczne Solidarności Wielkopolskiej”
Piątek 21 stycznia 2022

Czasopismo wypełnia lukę w poznaniu przeszłości Związku w Wielkopolsce.

Numer drugi otwiera się na wszystkie regiony NSZZ „Solidarność” funkcjonujące w Wielkopolsce.

Redakcja ma nadzieję, że każdego roku krąg współpracowników czasopisma będzie się powiększał.

13 grudnia 2021 r.  minęła 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego - okresu, podczas którego Związek początkowo zawieszono, a końcu zdelegalizowano. Wielu jego członków przeszło przez ośrodki internowania, areszty i więzienia. Z tego powodu numer drugi „Zeszytów” wypełniają w większości teksty dotyczące stanu wojennego.

Otwiera go dział Artykuły, w którym znalazł się materiał ukazujący drogę do wprowadzenia dekretów stanu wojennego; jest relacja o podpisaniu i odwołaniu deklaracji lojalności przez ówczesnego przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Zdzisława Rozwalaka; znajdziemy tam też artykuł poświęcony twórczości poetyckiej powstałej w tych trudnych czasach.

W najbardziej obszernym dziale „Wspomnienia – relacje – archiwa” wydarzenia stanu wojennego i „okolic” pokazano poprzez wspomnienia i relacje zarówno tych, którzy zostali poddani represjom (Andrzej Judek, Edward Kluczyński, Zbigniew Wołocznik, Julian Zydorek), tych którzy próbowali na różne sposoby zachować się przyzwoicie (Andrzej Adamczak, Maria Małecka-Zujewicz, a także tych którzy przypominają pomoc, jakiej Polakom udzielali w różnej formie mieszkańcy Francji, Norwegii i Szwecji.

Przypominamy proces powstawania podziemnych władz „Solidarności” w Poznaniu. Prezentujemy materiał o znaczkach poczty podziemnej oraz kalendarzach wydawanych przez różne struktury konspiracyjne w latach 80. w Wielkopolsce. Kolorowe znaczki i kalendarze nie tylko były ciekawymi i efektownymi przedmiotami, ale także stanowiły znakomitą „ cegiełkę” na pomoc finansową dla solidarnościowego podziemia. Ich kopie znalazły się na dołączonym nośniku cyfrowym, na którym umieszczono również elektroniczne wersje pierwszego i drugiego numeru czasopisma.

W „Zeszytach” można znaleźć również zestawienie 120 pozycji bibliograficznych dotyczących przede wszystkim stanu wojennego.

Jedną z najważniejszych części zarówno pierwszego jak i drugiego numeru rocznika jest dział poświęcony ludziom, którzy tworzyli „Solidarność”. Są tu publikowane materiały dotyczące konkretnych osób tworzących poszczególne ogniwa Związku przede wszystkim w latach 1980-1981. Teksty zostały opracowane na podstawie wspomnień, relacji, ówczesnej prasy, dokumentów i ankiet wypełnianych przez osoby posiadające wiedzę o tamtym okresie. Chcemy w ten sposób oddać hołd wielu, dotychczas bezimiennym członkom Związku z tamtych lat. W związku 40 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego rozpoczęliśmy druk listy osób internowanych w latach 1981-1982 z terenu Wielkopolski. W bieżącym numerze jest to wykaz 186 internowanych z ówczesnego województwa poznańskiego. W następnych edycjach „Zeszytów” pojawią się listy internowanych z innych regionów.

Zamieszczone w „Zeszytach” materiały w żaden sposób nie wyczerpują omawianych problemów. Liczymy na to, że w kolejnych rocznikach będziemy mogli przypominać następne komisje i ich członków oraz publikować nowe wartościowe teksty dotyczące historii „Solidarności” i walki mieszkańców Wielkopolski z opresyjnym systemem komunistycznym.

Wydawcą „Zeszytów Historycznych Solidarności Wielkopolskiej” jest Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” a numer powstał we współpracy z poznańskim oddziałem IPN. Partnerem publikacji jest Enea.