Solidarność Wielkopolska - Ulga podatkowa za oddane osocze
Ulga podatkowa za oddane osocze
Wtorek 15 grudnia 2020

Ministerstwo zdrowia prowadzi kampanię zachęcającą ozdrowieńców do oddawania osocza, które – ze względu na zawartość przeciwciał - jest wykorzystywane do leczenia chorych na COVID-19. Do akcji włączyło się także wiele firm, zachęcających swoich pracowników, którzy przeszli koronawirusa, do oddawania osocza.

Poza szlachetnym działaniem ratującym życie chorych, dodatkową zachętą i korzyścią dla donatorów jest możliwość obniżenia podatku. Ulga dla krwiodawców – oddać można także krew, nie tylko osocze - wynika z przepisów ustawy o PIT. Ustawodawca przewidział dla oddających możliwość skorzystania z atrakcyjnej ulgi podatkowej. Nieodpłatne przekazanie krwi traktowane jest jako darowizna - krwiodawca może odliczyć wartość darowizny, nie więcej jednak 6 proc. dochodu. Co istotne, darowizna musi być dokonana przez honorowego dawcę, czyli osobę, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.

W przypadku darowizn na cele krwiodawstwa konieczne jest posiadanie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej przez krwiodawcę krwi lub jej składników. Aby obliczyć wysokość ulgi, trzeba pomnożyć ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi. Obecnie wynosi on 130 zł.

Ulga na krew stanowi darowiznę, przy składaniu zeznania rocznego wystąpi zatem potrzeba złożenia załącznika PIT/O w którym trzeba wskazać informacje dotyczące tej darowizny. Właściwe rubryki do rozliczenia ulgi znajdują się również w formularzach PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28.
Z informacji Krwiodawcy.org wynika, że mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 litra, a kobieta 1,8 litra krwi pełnej. Osocza można oddać więcej, bo aż 25 litrów. Maksymalnie mężczyzna może zatem odliczyć 3601 zł a kobieta 3484 zł.

Honorowemu dawcy krwi przysługuje posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kcal. Jest to osiem czekolad, jeden wafelek i jeden sok. Ma on też prawo do zwolnienia z pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Przysługuje mu także zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy.

Dawcy, który oddał honorowo co najmniej pięć litrów krwi (kobieta), sześć litrów krwi (mężczyzna) lub odpowiadającej tej objętości ilości innych składników krwi przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Jednym z przywilejów, jaki mogą mieć zasłużeni krwiodawcy jest możliwość poruszania się bezpłatnie lub z określoną ulgą (50 proc. czy 75 proc.) komunikacją miejską.

AD