Solidarność Wielkopolska - Umorzono śledztwo
Umorzono śledztwo
Poniedziałek 8 października 2012

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście umorzyła śledztwo w sprawie zablokowania sejmu przez związkowców w maju br.  W działaniach związkowców nie dopatrzono się „znamion czynu zabronionego”. Orzeczenie jest  prawomocne.

Podstawą wszczęcia śledztwa w czerwcu br. były zapisy Kodeksu Karnego przewidujące karę do trzech lat więzienia dla tego, „kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania” albo  „wywiera wpływ na czynności urzędowe organu państwowego”.

Prokuratura uznała, że nie można mówić, aby doszło do takiego bezprawnego wpływu, bo związkowcy nie stosowali przemocy ani gróźb, tylko stali blokując wyjścia. Oceniono, że ich manifestacja miała charakter pokojowy, dopuszczalny przez polskie prawo, a jej celem był sprzeciw wobec podwyższenia wieku emerytalnego.

Ponadto w uzasadnieniu umorzenia podkreślono, że związkowcy nie mogli wywrzeć wpływu na działania sejmu, gdyż do blokady doszło już po sejmowych głosowaniach. Zdaniem prokuratury nie doszło do „bezpośredniego kontaktu” posłów z blokującymi, a ich protest miał charakter „krótkotrwały”.

Przypomnijmy: 11 maja br., w dniu głosowania projektu ustawy o wydłużeniu wieku emerytalnego, decyzją marszałek Sejmu Ewy Kopacz delegacja „Solidarności” nie została wpuszczona na sejmową galerię. Związkowcy zdecydowali więc o zablokowaniu wszystkich sejmowych wyjść. Wyjazdowe barierki zostały związane łańcuchami, do których przykuło się wielu uczestników protestu. Blokady uniemożliwiły posłom i innym osobom opuszczenie terenu sejmu. Prokuratura dostała dokumentację (w tym monitoringu kamer przed budynkiem parlamentu) od organizatorów protestu oraz od sejmu.