Solidarność Wielkopolska - Umowa o pracę – na piśmie, przed podjęciem zatrudnienia
Umowa o pracę – na piśmie, przed podjęciem zatrudnienia
Poniedziałek 16 maja 2016

13 maja Sejm przyjął ustawę nakładającą obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy. Ustawa trafiła do Senatu. Zmiana ma wejść w życie 1 września 2016 r.

Mamy to. Po latach starań w końcu udało się w Sejmie przeforsować zmianę zapisów kodeksu pracy dotyczących terminu zawarcia umowy o pracę. Do tej pory, zgodnie z kodeksem pracy, umowę o pracę należy potwierdzić pracownikowi w dniu jej podjęcia – czyli do końca tego dnia. Zapis ten był nagminnie wykorzystywany przez pracodawców, którzy podczas kontroli inspekcji pracy tłumaczyli brak umowy o pracę tym, że pracownik jest właśnie pierwszy dzień w pracy. Według Państwowej Inspekcji Pracy tłumaczenie na tzw. „pierwszą dniówkę” było najczęściej nieprawdziwe. Od 1 września każdy pracujący będzie musiał mieć umowę na piśmie albo na piśmie potwierdzone jej warunki. Za brak pisemnego potwierdzenia pracownikowi jego umowy o pracę, co będzie naruszeniem przepisów, inspektor pracy będzie mógł nałożyć grzywnę.

Projekt nowelizacji przepisów był przedkładany w Sejmie poprzedniej kadencji, jednak nie uzyskał on akceptacji. Teraz za uchwaleniem nowelizacji głosowało 413 posłów, przeciw było dwóch, a jeden wstrzymał się od głosu.

www.solidarnosckatowice.pl