Solidarność Wielkopolska - Uniwersytet Przyrodniczy . Spotkania z Janem Pawłem II
Uniwersytet Przyrodniczy . Spotkania z Janem Pawłem II
Poniedziałek 9 maja 2011
Wystawę otworzył rektor UP prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak w towarzystwie przewodniczącej uczelnianej "S" Jadwigi Wojtasiak

Z inicjatywy uczelnianej organizacji NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Przyrodniczym tuż przed beatyfikacją Jana Pawła II przygotowano wystawę pt. „Nasze spotkania z Janem Pawłem II”. 29 kwietnia otworzył ją rektor UP, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak.

Na wystawie przypomniano pobyty Ojca Świętego w Wielkopolsce, szczególnie w Poznaniu, oraz pielgrzymki pracowników Akademii Rolniczej na spotkanie z Papieżem. Poza zdjęciami można na niej znaleźć różne pamiątki z pielgrzymek, okolicznościowe pocztówki, wycinki z ówczesnej prasy oraz historyczne już plakaty. Są tam także fotografie z dramatycznych chwil po zamachu na Ojca Świętego w 1981 r., kiedy na terenie Akademii Rolniczej - na prośbę „Solidarności” - o. Honoriusz Kowalczyk odprawił  Mszę św. w intencji powrotu do zdrowia Papieża. Wystawa będzie czynna jeszcze dwa tygodnie.

Małgorzata Jagielska