Solidarność Wielkopolska - Urlop ojcowski jak drugie becikowe
Urlop ojcowski jak drugie becikowe
Poniedziałek 24 sierpnia 2015

Urlop ojcowski przysługuje zarówno mężczyznom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i prowadzącym działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca, któremu urodzi się dziecko, ma prawo do zasiłku i obniżenia składek ZUS. Łącznie zyskuje jednorazowo aż 1200 zł.

Każdy przedsiębiorca, któremu urodzi się dziecko, ma możliwość skorzystania z 14-dniowego urlopu ojcowskiego. Dodatkowy urlop ojcowski został wprowadzony w 2010 r. Co do zasady, urlop ojcowski przysługuje każdemu mężczyźnie prowadzącemu działalność gospodarczą. Jedynym warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu. Przedsiębiorca musi więc opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Po co przedsiębiorca miałby korzystać z takiego urlopu? Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek wypłacany z ZUS, a przedsiębiorca ma prawo obniżyć należne składki ZUS za okres urlopu.

Z urlopu ojcowskiego można skorzystać w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Urlop ojcowski udzielany jest na okres 14 dni.

Dwutygodniowy okres urlopu ojcowskiego jest niepodzielny. Oznacza to, że okres urlopu ojcowskiego musi składać się z 14 kolejno następujących po sobie dni.

Co ważne, ostatni dzień urlopu musi zawierać się w 12-miesięcznym okresie od daty narodzin dziecka.

Urlop ojcowski jest niezależny od urlopu macierzyńskiego oraz tzw. urlopu tacierzyńskiego. Oznacza to, że ojciec dziecka może skorzystać z 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego zarówno w sytuacji gdy matka dziecka korzysta jednocześnie z urlopu macierzyńskiego, jak i w sytuacji gdy sam ojciec wykorzystuje część urlopu macierzyńskiego żony w formie tzw. urlopu tacierzyńskiego. W praktyce więc możliwe jest skorzystanie zarówno z możliwości urlopu tacierzyńskiego, jak i dodatkowego 14-dniowego urlopu ojcowskiego.

Za okres urlopu ojcowskiego, przedsiębiorcy przysługuje zasiłek wypłacany z ZUS na zasadach podobnych do pracowników etatowych. Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego wypłacany jest w kwocie 100% podstawy wymiaru (w przeciwieństwie np. do zasiłku chorobowego, za który przysługuje jedynie 80% podstawy wymiaru).

W związku z urlopem ojcowskim przedsiębiorca nie tylko otrzyma zasiłek z ZUS, ale również obniży należne składki ZUS za cały 14-dniowy okres przebywania na urlopie. Składki ZUS opłaci więc nie za cały miesiąc, a tylko za pozostałe 16 dni miesiąca.

Pomniejszyć możemy jedynie składki na ubezpieczenie społeczne. Natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne płacimy zawsze w pełnej wysokości.

Gdy podsumujemy korzyści finansowe, jakie osiągnąć można przez skorzystanie z urlopu ojcowskiego, okaże się, że w jego wyniku otrzymujemy dodatkowe extrabecikowe. A wszystko bez podejmowania żadnych dodatkowych działań z naszej strony. Wystarczy jedynie zgłosić do ZUS chęć skorzystania z urlopu.

 

AD