Solidarność Wielkopolska - Utrzymanie miejsc pracy priorytetem w roku pandemii
Utrzymanie miejsc pracy priorytetem w roku pandemii
Poniedziałek 25 stycznia 2021

Jarosław Lange, Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność”

Wydarzenia roku 2020 z pewnością będą przechowywane w naszej pamięci bardzo, bardzo długo. Pandemia, z którą przyszło nam zmierzyć się od połowy marca zmieniła wszystkie aspekty naszego życia: rodzinnego, zawodowego, zdrowotnego. Zamieniły się również  relacje międzyludzkie oraz formy komunikacji, pojawiło się sporo obaw i lęku.  Niestety, koronawirus spowodował, że musieliśmy też zrezygnować z wielu zaplanowanych form obchodów 40-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Głównym wyzwaniem - nie tylko dla Związku – w czasie pandemii jest ochrona przed likwidacją zakładów pracy oraz utrzymanie miejsc pracy, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie najlepszej sprawności funkcjonowania firm oraz instytucji, którym przyszło, jak nigdy dotąd, prowadzić działalność w reżimie sanitarnym. To było i nadal jest podstawowym, ale i bardzo trudnym zadaniem… Oczywiście, każdy zakład pracy, każda branża ma swoją specyfikę i każda w mniejszym lub większym stopniu została dotknięta skutkami pandemii. Pojawiła się też nieznana, w takiej skali, nowa forma pracy – praca zdalna, która całkowicie zmieniła relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Wszyscy doceniliśmy również potrzebę dialogu społecznego pomiędzy partnerami. Ten dialog, na każdym poziomie, stał się kluczowy dla ratowania firm oraz miejsc pracy. Rok 2020 był pełen wyrzeczeń, rezygnacji i obaw. Wielu pracownikom pogorszyły się warunku pracy, zmniejszył się poziom wynagrodzenia. Niektórzy, co jest wyjątkowo bolesne,  stracili pracę.  Niestety, walka z pandemia nie zakończyła się z odejściem starego roku. Jej skutki będą nas dotykały również w bieżącym roku. Dlatego dla NSZZ „Solidarność” najważniejszą sprawą jest dziś utrzymanie miejsc pracy, stabilizacja poziomu wynagrodzeń oraz zdrowie pracowników. Na każdym poziomie: zakładu pracy, regionie i kraju staramy się niwelować na tyle, na ile to jest możliwe niekorzystne skutki pandemii. Nie jest to niekiedy łatwe, ale z pewnością determinacji nam nie brakuje.