Solidarność Wielkopolska - Uzgodnienie w sprawie podwyżek w KAS
Uzgodnienie w sprawie podwyżek w KAS
Poniedziałek 8 czerwca 2020

Nie później niż do 10 czerwca mają zostać wypłacone podwyżki pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Termin ten, to efekt uzgodnień między Komitetem Protestacyjnym a kierownictwem Ministerstwa Finansów. Spotkanie odbyło się 14 maja na wniosek Komitetu Protestacyjnego w związku z przekazywanymi przez Prezesa Rady Ministrów informacjami, że podwyżek w administracji rządowej w 2020 r. nie będzie, a jednocześnie zapowiadane są redukcje zatrudnienia i obniżki wynagrodzeń w KAS. Zapowiedź Premiera oznaczała, że Porozumienie z 29 stycznia 2020 r., zawarte pomiędzy Kierownictwem KAS i Komitetem Protestacyjnym w sprawie podwyżek wynagrodzeń i uposażeń w Krajowej Administracji Skarbowej w 2020 r., nie zostanie zrealizowane – i to w sytuacji, gdy inne grupy wynagradzane z budżetu państwa takie podwyżki już otrzymały lub mają otrzymać, w tym także członkowie korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariusze.

Na mocy zawartego porozumienia pracownicy KAS mają otrzymać podwyżki w przeciętnej miesięcznej wysokości obejmującej również 6-procentowy wzrost kwoty bazowej:

  • 820 zł brutto miesięcznie na 1 etat, w korpusie służby cywilnej, stanowiący 12,90 % wzrostu wynagrodzeń,
  • 729 zł brutto miesięcznie na 1 etat, dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej stanowiący 12,50 % wzrostu wynagrodzeń,
  • 714 zł brutto miesięcznie na 1 etat, dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej stanowiący 16,00 % wzrostu wynagrodzeń.

Krajowa Administracja Skarbowa, która należy do administracji rządowej niezespolonej, zatrudnia ok. 45 tys. pracowników.

W skład Komitetu Protestacyjnego wchodzi 7 organizacji związkowych, w tym Krajowa Sekcja Administracji Skarbowej NSZZ „Solidarność”.

AD