Solidarność Wielkopolska - WAŻNE
WAŻNE
Wtorek 16 marca 2021

Przypominam, że do 31 marca 2021 roku należy złożyć w Urzędzie Skarbowym

DEKLARACJE CIT-8

Organizacjom, które zawarły porozumienie z Regionem Wielkopolska NSZZ „Solidarność "o współpracy w zakresie nadzoru przy ewidencji rozliczeń finansowych oraz złożyły w Urzędzie Skarbowym druk UPL-1  (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej), deklaracja CIT-8 będzie wysłana przez osoby wskazane w tym pełnomocnictwie.

Nadal można składać deklaracje CIT-8 w formie papierowej:

Zgodnie z ustawą z 11 września 2019 roku podatnicy, którzy osiągają dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz nie zatrudniają pracowników, mogą składać deklaracje CIT-8 w postaci papierowej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań proszę o kontakt telefoniczny z Anną Frąckowiak - 668 372 628 lub Agnieszką Wiśniewską - 784 067 723.


Zbigniew Adamczak

Z-ca przewodniczącego, skarbnik Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „S”

tel. 519-053-151 zbigniew.adamczak@solidarnosc.poznan.pl