Solidarność Wielkopolska - WYGRANA PiS. DOBRA ZMIANA
WYGRANA PiS. DOBRA ZMIANA
Poniedziałek 26 października 2015

Nieoficjalne wyniki wyborów komentuje przewodniczący wielkopolskiej „Solidarności” JAROSŁAW LANGE

Jak wynika z nieoficjalnych jeszcze informacji 25 października 2015 r. nastał kres 8-letnich rządów PO i PSL. To dobra wiadomość dla naszego kraju i dla „Solidarności”.

Przez wiele ostatnich lat mówiliśmy, że były to rządy bardzo niekorzystne z punktu widzenia dbałości o ważne sprawy pracownicze i społeczne.

Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej będzie rządziło samodzielnie. To jest dobry prognostyk na przyszłość i zapowiedź realizacji tych elementów kampanii wyborczej, które były zbieżne z postulatami Związku, takich, jak m.in. umowy śmieciowe, emerytury, płaca minimalna.

Liczymy na daleko idącą współpracę z Prawem i Sprawiedliwością w sprawach pracowniczych i społecznych na forum nowo powołanej Rady Dialogu Społecznego.

Warto szczególnie podkreślić, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało zdecydowane poparcie ludzi młodych i wykształconych. Oznacza to istotne przesunięcie elektoratu i zaprzeczenie tezie głoszonej przez PO, że młodzi, wykształceni, z dużych miast to żelazny elektorat tej partii.

Na uwagę zasługuje również duża zmiana na lokalnej scenie politycznej. Zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w Wielkopolsce, która dotychczas była bastionem PO, świadczy o tym, jak bardzo ludzie mieli dosyć rządów tego stylu rządzenia.