Solidarność Wielkopolska - W Czechach nas chwalą
W Czechach nas chwalą
Poniedziałek 23 września 2019
fot. M. Lewandowski

Półtora tysiąca liderów Czesko-Morawskiej Konfederacji Związków Zawodowych spotkało się w praskim „Forum Karlin” na mitingu manifestacyjnym w ramach kampanii „Dobra Praca”. Lider CMKOS Jesev Stredula kilkukrotnie przywoływał osiągnięcia polskich związków zawodowych.

W trzygodzinnym widowisku związkowcy z Czech zaprezentowali swoje dotychczasowe osiągnięcia w ramach kampanii „Dobra Praca”. Występujący na scenie liderzy poszczególnych organizacji mówili o swoich problemach, protestach, wygranych akcjach i uzwiązkowieniu. Wiele treści, które padały z ich ust, jest wręcz identyczna z głoszonymi przez związkowców w Polsce.

Główną osią akcji jest postulat szybszego wzrostu płacy minimalnej, która, jak prezentowano w statystykach, rośnie znacznie wolniej niż zyski firm.  

Gośćmi mityngu byli przedstawiciele m.in. niemieckich, belgijskich, słowackich i polskich związków zawodowych, w tym NSZZ „Solidarność”, który reprezentował Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej. W imieniu EKZZ głos zabierała Ester Lynch.

 

ml, solidarnosc.org.pl