Solidarność Wielkopolska - W hołdzie ks. Jerzemu
W hołdzie ks. Jerzemu
Wtorek 13 listopada 2018

Już po raz szesnasty członkowie „Solidarności” z Wrześni wyruszyli 20 października br. na pielgrzymkę szlakiem męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Trasa wiodła sprzed kościoła p.w. św. Braci Męczenników w Bydgoszczy, gdzie po raz ostatni ks. Jerzy wraz z proboszczem tej świątyni ks. Romualdem Biniakiem odprawił Mszę św. Kolejnym etapem   peregrynacji był Górsk - miejsce uprowadzenia Kapłana, a następnie Toruń oraz zapora wodna pod Włocławkiem, gdzie zmasakrowane ciało księdza wrzucone zostało do Wisły.

Tutaj przy Krzyżu – pomniku ks. Jerzego złożyliśmy ślubowanie na wierność ideałom głoszonym przez Kapłana, którymi były miłość do Boga i Ojczyzny oraz uwolnienie się od nienawiści.

Złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy w każdym z tych miejsc towarzyszyła chwila zadumy i modlitwa za Ojczyznę.

Pielgrzymowanie zakończyliśmy uroczystą Mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Biechowie, gdzie od szesnastu lat modlą się z nami Ojcowie Paulini.

Serdeczne podziękowanie za pomoc w organizacji pielgrzymki składamy radnemu Grzegorzowi Dobrosielskiemu.

Teresa Piskorż,
przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Wielkopolska