Solidarność Wielkopolska - W powiecie zgoda, ministerstwo się spóźnia
W powiecie zgoda, ministerstwo się spóźnia
Poniedziałek 12 grudnia 2011
fot.bn

W marcu br. władze powiatu średzkiego podjęły decyzję o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę prawa handlowego. Po kilkumiesięcznych rozmowach 22 listopada br. przedstawiciele starostwa i wszystkich związków zawodowych działających w szpitalu podpisali porozumienie społeczne regulujące zasady zatrudniania, wynagradzania pracowników szpitala oraz funkcjonowania związków zawodowych i funduszu świadczeń socjalnych. Do sfinalizowania procesu brakuje jedynie rozporządzenia ministra zdrowia, które pozwoliłoby przekształcić SP ZOZ w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem powiatu średzkiego.

- Natychmiast po tym, gdy otrzymaliśmy informację o zamiarze przekształcenia SP ZOZ zakładowa „Solidarność” wystąpiła z wnioskiem o  rozpoczęcie  negocjowania pakietu socjalnego. Pakiet przygotowany przez  „Solidarność”  zaakceptowały pozostałe związki zawodowe. Po trzech miesiącach władze powiatu doszły do wniosku, że nie są stroną negocjacji i zerwały rozmowy. Stanowisko „S” było jednoznaczne - taka postawa oznaczała zerwanie dialogu społecznego. Postawiłem staroście ultimatum: albo przystąpi do rozmów, albo „S” wyrazi negatywną opinie o restrukturyzacji i rozpocznie kampanię informacyjną wśród mieszkańców powiatu średzkiego – mówi Paweł Ławniczak, przewodniczący zakładowej „Solidarności”.

Po pewnym czasie starosta zmienił zdanie i przystąpił do rozmów, w których uczestniczył także prawnik Zarządu Regionu Dariusz Wegnerski. Były one trudne, ale udało się osiągnąć kompromis i podpisać porozumienie społeczne uwzględniające sugestie strony związkowej.

W efekcie pracownicy spółki mają zagwarantowane wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż w SP ZOZ, zachowane zostają premie i dodatki stażowe oraz  funkcyjne, a także nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Udało się również wyeliminować tzw. umowy śmieciowe. Podstawową formą zatrudnienia będą umowy na czas nieokreślony. Na dotychczasowych zasadach będzie działał Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

- W porozumieniu zapisano również gwarancje swobodnej działalności związkowej. Istotnym element porozumienia, być może ewenementem w skali kraju (jeżeli chodzi o ZOZ-y), jest powołanie przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej Spółki. Zostanie on wybrany w powszechnych i bezpośrednich wyborach nadzorowanych przez związki zawodowe - podkreśla P. Ławniczak.

***

Paweł Ławniczak: Porozumienie społeczne, a w konsekwencji przekształcenie szpitala w spółkę otwiera nowy rozdział funkcjonowania tej placówki. Dla Związku natomiast oznacza czuwanie nad wprowadzeniem porozumienia społecznego w życie.

BN