Solidarność Wielkopolska - W sejmie o płacy minimalnej
W sejmie o płacy minimalnej
Poniedziałek 26 września 2011

15 września br.,  na ostatnim posiedzeniu sejmu w tej kadencji, odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o płacy minimalnej, przygotowanego przez „Solidarność”.  W imieniu Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej projekt przedstawiał przewodniczący KK Piotr Duda. Wystąpieniu przysłuchiwało się kilkudziesięciu związkowców, w tym przedstawiciele wielkopolskiej „S”.

Przewodniczący przypomniał posłom niechlubne statystyki GUS mówiące, że w 2010 r.   odsetek pracowników żyjących w rodzinach, w których poziom wydatków był niższy od minimum egzystencji, wyniósł aż 12%.

Uwzględnienie realnego przyrostu PKB wprowadzone nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 1 lipca 2005 r. miało zapewnić coroczną poprawę relacji pomiędzy minimalnym a przeciętnym wynagrodzeniem, aż do osiągnięcia 50%, a więc poziomu wynikającego ze standardów europejskich.

O podwyższeniu płacy minimalnej mówią nie tylko związki zawodowe. Z takim postulatem zwróciły się do rządu sejmowe komisje ds. polityki społecznej i pracy.

W 2009 r. na forum Trójstronnej Komisji, partnerzy społeczni podpisali  „Pakiet działań antykryzysowych”, w którym przyjęto zapis o wypracowaniu mechanizmów osiągnięcia poziomu 50%. przeciętnego wynagrodzenia. Do  dzisiaj rząd nie spełnił swojej obietnicy. 

Jak wyliczyli eksperci „S”, obywatelska ustawa nie obciąży budżetu państwa. Z badań przeprowadzonych na zlecenie sejmu przez prof. Zofię Jacukowicz wynika, że podwyższenie  minimalnego wynagrodzenia nie będzie miało wpływu na wzrost bezrobocia.

- Mają Państwo znakomitą okazję, by spełnić wasze obietnice wyborcze, by zrealizować jeszcze przed wyborami wasze hasła wyborcze - powiedział na zakończenie swojego wystąpienia szef „S”, odnosząc się do terminu, na jaki przypadło pierwsze czytanie obywatelskiego projektu.

Wszystkie kluby poselskie opowiedziały się za przekazaniem ustawy do drugiego czytania. Nad obywatelskim projektem ustawy będzie debatował już nowy sejm. 

 

n