Solidarność Wielkopolska - Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska
Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska
Poniedziałek 9 września 2019

W poniedziałek 16 września br. odbędą się obrady Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, w którym uczestniczyć będzie ponad 200 delegatów zakładowych organizacji związkowych z całego regionu.

W tracie zebrania nastąpi podsumowanie pracy ZR od ostatniego WZD, które odbyło się w czerwcu 2018 r. oraz odbędzie się dyskusja o bieżących zadaniach i planach wielkopolskiej „S”.

Walne Zebranie Delegatów obradować będzie w auli Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo. Początek o godz. 10.00.

WZD zostanie poprzedzone Mszą św. odprawioną o godz. 8.00 w kościele pw. św. Rocha przy ul. św. Rocha 10.