Solidarność Wielkopolska - Waloryzacja emerytur od marca
Waloryzacja emerytur od marca
Poniedziałek 25 lutego 2019

Tabela waloryzacji, która weszła w życie od marca, zakłada wzrost świadczeń emerytalno-rentowych o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 złotych. Jednocześnie najniższe świadczenia podniesione zostaną odpowiednio do 1100 oraz 825 zł.

Procent waloryzacji jest pokłosiem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który powiększa się dodatkowo o co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Dane ogłoszone przez Prezesa GUS w połowie stycznia, dotyczące średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w roku ubiegłym to odpowiednio 101,6 i 101,8. To oznacza, że najniższa emerytura wzrośnie od 1 marca 2019 o 70,20 zł, z kwoty 1029,80 zł do kwoty 1100 zł.

W tym roku waloryzacja jest o tyle wyjątkowa, że zakłada też minimalną podwyżkę świadczeń na poziomie 70 zł brutto. Taka podwyżka emerytury będzie jednak zagwarantowana dla osób, które mają odpowiedni staż ubezpieczeniowy w ZUS. Dla kobiet ten okres to 20 lat, a dla mężczyzn - 25 lat.

Jest też dobra wiadomość dla pobierających emeryturę minimalną. Już od 1 marca 2019 r. sięgnie 1100 zł brutto (wcześniej 1029,80 zł).