Solidarność Wielkopolska - Warto działać razem
Warto działać razem
Poniedziałek 14 października 2013

3 października 2013 r. odbyła się kolejna z cyklu debat przewidzianych w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Budowanie porozumień na rzecz wdrażania idei Flexicurity i CSR w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem wzorców niemieckich”. Partnerem projektu jest wielkopolska „Solidarność”.

Podczas każdej z debat pod dyskusję poddawane są wstępne projekty rekomendacji dla Wielkopolski z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz elastycznych form zatrudnienia (Flexicurity). Uczestnicy mają możliwość zgłosić zastrzeżenia, zwrócić uwagę na aspekty, które zostały pominięte albo nie da się ich zaimplementować w polskich realiach. Uwzględnienie uwag w ostatecznej wersji rekomendacji przyczyni się do wypracowania takich zaleceń dotyczących CSR i Flexicurity, które z powodzeniem będą mogły być zastosowane w wielkopolskich przedsiębiorstwach.

Debata październikowa połączona była z wizytą studyjną polskiej delegacji – przedstawicieli wielkopolskiej „Solidarności” oraz Wielkopolskiego Związku Pracodawców - w Niemczech.Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z konkretnymi przykładami regulacji i zastosowań CSR i Flexicurity w niemieckich firmach: Fröbel Gruppe, w szpitalu we Frankfurcie, w koncernie Jänschwalde w Cootbus, w Sparkasse we Frankfurcie.

Każda z tych firm w różnym zakresie realizuje założenia zarówno CSR jak i Flexicurity. Ta różnorodność pokazuje, jak wiele jest obszarów, które wielkopolskie firmy mogą wykorzystać, wdrażając idee społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wspólnej realizacji projektu przez wielkopolską „Solidarność” i  Wielkopolski Związek Pracodawców poświęcony został obszerny artykuł w tygodniku „Uważam Rze” (z dnia  7 X 2013). Jego autor, Rafał Kotomski pisze, iż wielkopolscy związkowcy i pracodawcy udowodnili, że mogą ze sobą rozmawiać merytorycznie i bez emocji. Chodzi o przekonanie do socjalnej idei Flexicurity polegającej na stworzeniu takiego modelu zatrudnienia, w którym pracodawca nie będzie miał problemów z procesem zwalniania lub zatrudniania pracowników. Ci zaś otrzymają gwarancję bezpiecznej pracy i pełnych zabezpieczeń socjalnych w razie gdyby ją utracili.

O współpracy wielkopolskich związkowców i pracodawców R. Kotomski rozmawiał z przewodniczącym ZR Jarosławem Lange i wiceszefem WZP Jackiem Kulikiem.

- Staramy się przede wszystkim szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli, tak by stosunki między pracodawcami a pracobiorcami stawały się przyjazne i normalne - przekonuje J. Kulik. 

- Kto wie, być może doświadczenia, jakie zbieramy w Wielkopolsce, staną się kiedyś modelowe dla kulejącej dziś współpracy w Komisji Trójstronnej - dodaje J. Lange.

Zdaniem uczestników poznańskiego projektu - warto i trzeba rozmawiać. Ciekawe, kiedy ta oczywista oczywistość dotrze z poziomu lokalnego na centralny - konkluduje R. Kotomski.

 

 

um