Solidarność Wielkopolska - Warto pamiętać
Warto pamiętać
Wtorek 15 września 2020

W holu byłego Zarządu Przedsiębiorstwa przygotowano wystawę poświęconą Solidarności Cegielskiego. Rękoma członków Komisji Emerytów i Rencistów przy OM NSZZ „Solidarność” w H. Cegielski-Poznań S.A. stworzono historię tworzenia się ruchu społecznego „Solidarność” wraz z jego założycielami, informacjami dotyczącymi pierwszych miesięcy działalności, ulotkami, broszurami oraz .... kopiami donosów, informacjami o TW-ulcach. Na wystawie zaprezentowano kawał historii „Solidarności” HCP.

facebook.com/Solidarność_Cegielski