Solidarność Wielkopolska - Ważne orzeczenie dla starających się o emeryturę pomostową
Ważne orzeczenie dla starających się o emeryturę pomostową
Poniedziałek 20 czerwca 2022
źródło foto: pixabay.com/CC0

By uzyskać prawo do emerytury pomostowej, nie trzeba
posiadać miesięcznego stażu pracy w warunkach szczególnych
lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 roku.
Wystarczy zaledwie dzień takiej pracy po upływie tego terminu – wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego z 18 maja tego roku.

Orzeczenie Sądu Najwyższego ujednoliciło dotychczasowe orzecznictwo dotyczące emerytur pomostowych i jest korzystne dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Przynajmniej części z nich umożliwi prawo do uzyskania emerytury pomostowej – podkreśla prof. Marcin Zieleniecki z Uniwersytetu Gdańskiego, były wiceminister pracy.

Ustawa o emeryturach pomostowych weszła w życie 1 stycznia 2009 roku. Zgodnie z jej zapisami nabycie uprawnień to tego świadczenia jest możliwe po spełnieniu kilku przesłanek. Są to m.in. 15-letni staż pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, rozpoczęcie świadczenia takiej pracy przed 1 stycznia 1999 roku i wykonywanie jej po 31 grudnia 2008 roku. To właśnie ta ostatnia przesłanka była róż-nie interpretowana. W niektórych orzeczeniach sądy wskazywały na konieczność wykonywania takiej pracy co najmniej przez miesiąc.

Tymczasem Sąd Najwyższy uznał, że taki warunek nie został zapisany w ustawie o emeryturach pomostowych. – To orzeczenie będzie oddziaływało na orzecznictwo innych sądów. Nie ma wątpliwości, że ustawodawca wymaga 15-letniego okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, ale nie precyzuje, w jakich proporcjach ta praca powinna być świadczona przed 1 stycznia 1999 roku i po 31 grudnia 2008 roku
– dodaje prof. Marcin Zieleniecki. Orzeczenie SN zostało wydane przez poszerzony, siedmioosobowy skład sędziowski. O interpretację przepisów Ustawy o emeryturach pomostowych do poszerzonego składu sędziowskiego zwrócili się sędziowie SN, którzy rozpatrywali sprawę kierowcy z Lublina. Mężczyzna posiada 17-letni staż pracy w szczególnych warunkach, w tym także po 31 grudnia 2008 roku. W 2016 roku, przez kilka dni czerwca, września i listopada przewoził niebezpieczne ładunki, co złożyło się w sumie na 3 tygodnie pracy w warunkach szczególnych. Jednak ZUS zakwestionował te okresy, uznając, że były zbyt krótkie i nie przyznał kierowcy prawa do świadczenia. Gdy sprawa trafiła na drogę sądową, zarówno Sąd Okręgowy, jak i Sąd Apelacyjny uznały, że mężczyzna nabył uprawnienia do emerytury pomostowej. Nie
zgodził się z tym ZUS, który skierował kasację do Sądu Najwyższego, a ten z kolei wydał orzeczenie korzystne dla kierowcy.

Agnieszka Konieczny

solidarnosckatowice.pl