Solidarność Wielkopolska - We wspólnym nurcie z ,,Solidarnością”
We wspólnym nurcie z ,,Solidarnością”
Poniedziałek 24 maja 2021

- Pomysł na nawiązanie współpracy wziął się ze zwykłych rozmów – mówi Krzysztof Stankowski, prezes Fundacji "Wspólny Nurt". – Przynieśliśmy z harcerzami Światełko Betlejemskie do zarządu regionu i zaczęliśmy rozmawiać o możliwości współpracy między naszymi organizacjami, budując wizję przyszłych działań.

Rozmowy okazały się na tyle skutecznie, że 21 kwietnia 2021 r. Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”  i Fundacja ,,Wspólny Nurt” podpisały list intencyjny o wzajemnej współpracy.

W treści listu napisano: ,,Dostrzegając korzyści dla mieszkańców województwa wielkopolskiego, a w szczególności dzieci i młodzieży, dążąc do jak najlepszego wykorzystania wspólnego potencjału Podstawą wspólnych działań będzie szerzenie zasad demokracji, występowanie w obronie uniwersalnych wartości humanitarnych, propagowanie działania na rzecz ochrony naturalnego środowiska i kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich dla dobra Ojczyzny”.

Ze strony „Solidarności” list sygnowali Jarosław Lange, przewodniczący ZR i Aleksandra Cybulska, sekretarz ZR. W imieniu fundacji dokument podpisał Krzysztof Stankowski.

Przed rokiem Fundacja ,,Wspólny Nurt” wydzierżawiła od POSiR-u 4,5-hektarowy obiekt leśny po starym kempingu 111 nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wystąpili o dofinansowanie na jego rewitalizację. Przyświecał im cel stworzenia na tym terenie ośrodka wzorowanego na obozach amerykańskich skautów. Tak powstał Scout Camp Poznań, którego inauguracją był obóz dla 120 Podolańsko-Strzeszyńskich Harcerzy w sierpniu ubiegłego roku.

- Mamy korzenie harcerskie, wywodzące się z ZHP, a z racji tego, że mamy 10-letnią umowę z miastem na ten obiekt, perspektywa współpracy jest wieloletnia – podkreśla Krzysztof Stanowski. - Przymierzając się do wspólnych działań dla społeczności zrzeszonej w związku ,,Solidarność”, zdeklarowaliśmy wspólne wykorzystanie potencjału naszych organizacji.
Podpisanie listu intencyjnego to dopiero pierwszy krok, otwierający drogę do realizacji konkretnych, wspólnych projektów.

Zarządowi Regionu zależy przede wszystkim na działaniach skierowanych na ochronę środowiska, edukację i turystkę.

- Kiedy będziemy tworzyć projekty dla młodzieży, chcielibyśmy wykorzystać ich doświadczenie w tym obszarze – mówi Aleksandra Cybulska, sekretarz ZR wielkopolskiej ,,S”. - Nie mamy w tym względzie dużych doświadczeń, więc taka współpraca będzie dla nas cenna. To idealne rozwiązanie np. przy organizacji pobytu młodzieży z Litwy, zapraszanej na letni wypoczynek do Polski.

Krzysztof Stankowski zaproponował zorganizowanie latem nas Jeziorem Strzeszyńskim imprezy dla dzieci członków wielkopolskiej ,,Solidarności”.
- Wstępnie rozmawialiśmy o tym, by Scout Camp Poznań był miejscem zakończenia corocznej parady motocyklowej i pikniku z okazji rocznicy powstania ,,Solidarności”. Wszystko jednak uwarunkowane jest sytuacją pandemiczną i zgodą Sanepidu – dodaje Aleksandra Cybulska.

Za współpracą z Fundacją ,,Wspólny Nurt” przemawia także fakt, że mimo krótkiego czasu funkcjonowania, wokół Scout Camp Poznań udało się zbudować zaangażowaną społeczność, którą stanowią nie tylko harcerze i ich rodzice, ale też okoliczni mieszkańcy oraz reprezentujące ich rady osiedli Strzeszyna i Podolan. Na początku kwietnia fundacja przeprowadziła akcję sprzątania pod nazwą ,,Ratowanie zielonych płuc Poznania”, która w zamierzeniu organizatorów ma być  jednym z działań cyklicznych Fundacji.

Anna Dolska