Solidarność Wielkopolska - Wesprzyjmy opozycję na Białorusi
Wesprzyjmy opozycję na Białorusi
Poniedziałek 26 października 2020

W 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych Region Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność’’ rozpoczął społeczną, solidarnościową zbiórkę na rzecz Narodu Białoruskiego.

Wszystkie środki wpłacone na konto, specjalnie wyodrębnione na ten cel, zostaną przekazane białoruskiej opozycji.

Poniżej dane do dokonania wpłat:

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

ul. Metalowa 7 60-118 Poznań 

Santander Bank Polska S.A. ul. Powstańców Wlkp. 16, Poznań

Nr rachunku:

84 1090 1476 0000- 0001 3732 6142

z dopiskiem: ,,Białoruś’’

 

Jarosław Lange

Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska

NSZZ ,,Solidarność’’