Solidarność Wielkopolska - Więcej dzieci w rodzinach, w których nikt nie pracuje
Więcej dzieci w rodzinach, w których nikt nie pracuje
Poniedziałek 19 sierpnia 2013

Dziennik Gazeta Prawna szacuje, że aż 11% czyli ponad 790 tys. polskich dzieci do 18 lat żyje w gospodarstwach domowych, w których nikt nie pracuje, nawet w szarej strefie. Dzieci z takich rodzin nie mają dostępu do wielu dóbr. Nie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych (najczęściej płatnych), i wycieczkach klasowych, nie wyjeżdżają na wakacje mają utrudniony dostęp do dóbr kultury i osiągnięć cywilizacyjnych. Jeszcze w 2011 r. takich dzieci było 8,7% czyli 626 tys. Od tego czasu znacząco wzrosła liczba bezrobotnych