Solidarność Wielkopolska - Większa ochrona pracowników tymczasowych
Większa ochrona pracowników tymczasowych
Poniedziałek 22 maja 2017

6 maja 2017 r. Prezydent A. Duda podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniającą ustawę  o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zmiany wejdą w życie 1 czerwca tego roku.

Zmiany mają na celu wzmocnienie ochrony pracowników tymczasowych oraz wyeliminowanie patologicznych praktyk.

Do najistotniejszych zmian należą:

• ograniczenia w zakresie stosowania umów cywilnoprawnych.

• wyłączenie możliwości kierowania tego samego pracownika do tego   samego pracodawcy użytkownika poprzez różne agencje pracy tymczasowej

• ochrona pracownic tymczasowych w ciąży - ich umowy będą przedłużane do dnia porodu, jeżeli pracownica ma co najmniej 2-miesięczny łączny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej i uległaby rozwiązaniu po trzecim miesiącu ciąży. Dzięki tej zmianie pracownica otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński. Wcześniej nie było to możliwe.

Sam okres świadczenia pracy tymczasowej nie ulegnie zmianie (18 miesięcy lub 36 miesięcy w razie zastępstwa w okresie 36 kolejnych miesięcy).

solidarnosc.org.pl