Solidarność Wielkopolska - Wielkanocne życzenia
Wielkanocne życzenia
Poniedziałek 14 kwietnia 2014

Z pewnością nie mamy zbyt wiele czasu, a może wewnętrznej siły,
by w wirze codziennych spraw, wielu emocji, radości, smutków, lęków
oraz nadziei, dostrzec sens każdej chwili naszej egzystencji.

Święta Wielkanocne pozwalają odkryć to, jak ważne są drobiazgi - jak ważny jest uśmiech, radość, dobre słowo. Jak ważny jest drugi człowiek.

Patrząc z tej perspektywy, nie bez znaczenia jest to, co myślimy, mówimy lub czynimy. Każda bowiem nasza aktywność nieustannie, ciągle na nowo, tworzy jakość naszego życia.

Życzę, by tegoroczne Święta były przepełnione taką porcją miłości oraz duchowej mądrości, która daje pewność, że każdy drobiazg ma również ogromną wartość dla wieczności, że jest rzeczywiście ponadczasowy.

Życzę zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych.

 

Jarosław Lange
Przewodniczący
Zarządu Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność”