Solidarność Wielkopolska - Wielkie rzeczy tworzy się na uboczu
Wielkie rzeczy tworzy się na uboczu
Poniedziałek 9 grudnia 2013

Nabożeństwem i kameralnym spotkaniem schronisko dla bezdomnych przy ul. Widłakowej w Poznaniu uczciło w minioną sobotę 25-lecie swojego istnienia. Mszę w intencji placówki w prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta odprawił bp. Grzegorz Balcerek.

Od początku jego istnienia schronisko prowadzi Elżbieta Mądry, prezes poznańskiego koła Towarzystwa.

Czasem czuję wielkie zmęczenie, jestem wyczerpana, już chciałabym zrezygnować, ale coś mnie ciągnie do tego miejsca, wewnętrzna potrzeba, by codziennie tu być i pomagać – mówi Elżbieta Mądry.

Schronisko przeznaczone jest dla mężczyzn 50+ i dysponuje 42 miejscami. Aktualnie przebywa w nim 25 mieszkańców.

W ciągu tego ćwierćwiecza zmienił się obraz bezdomności – przyznają opiekunowie. – Kiedyś przychodzili do nas brudni włóczędzy, których myliśmy, przebieraliśmy i karmiliśmy do syta. Następnego dnia to nie byli ci sami ludzie. Teraz panowie, którzy do nas trafiają mają często telefony komórkowe i żądania.

Schronisko boryka się problemami finansowymi. Orkan, który w ostatnich dnia spustoszył połowę Polski, nie oszczędził też schroniska, zrywając dach z budynku.

Psują nam się stare urządzenia, a nie stać na zakup nowych – żali się pani prezes. – Z miastem nie ma żadnej współpracy. Kiedyś układała nam się bardzo dobrze, czuliśmy wsparcie, bo po drugiej stronie byli ludzie, a dziś są tylko urzędnicy.

W schronisku nie ma zmywarki, zepsuły się zamrażarki. Opiekunowie bezdomnych przyznają, że nowe sprzęty bardzo by im pomogły w codziennej pracy. Teraz ofiarowaną żywność muszą szybko przerabiać, bo nie mają warunków do jej przechowywania.

- Żywności, dzięki naszym sponsorom, którymi są głównie sieci marketów, mamy pod dostatkiem – mówi Elżbieta Mądry. – Od lat nas wspomagają.

Zaproszeni na jubileusz przedstawiciele innych kół i zarządu Towarzystwa przyznają, że dzięki zmianie przepisów dotyczących zniesienia podatku od darowanej żywności, markety jeszcze chętniej przekazują swoje produkty dla potrzebujących.

Skromna uroczystość była też okazją, by podziękować za trud niesienia pomocy bezdomnym. Przedstawiciele Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta wręczyli medale jubileuszowe, które otrzymali: Elżbieta Mądry, Piotr Łabędzki oraz Zbigniew Nowacki. Spotkanie było także okazją, by podziękować za wsparcie wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, by poznańskiej schronisko mogło skuteczne pomagać bezdomnym m.in. proboszczowi i całej parafii pw. św. Jadwigi Królowej oraz kołu Caritas.

Anna Dolska