Solidarność Wielkopolska - Wielkopolska „Solidarność” nie akceptuje podziału środków na programy regionalne
Wielkopolska „Solidarność” nie akceptuje podziału środków na programy regionalne
Wtorek 16 lutego 2021

Tematem posiedzenia Zarządu Regionu Wielkopolska, który obradował 11 lutego 2021 r. była dyskusja o podziale środków finansowych Unii Europejskiej na programy regionalne w latach 2021 – 2027. Efektem debaty było przyjęcie poniższego stanowiska

Konsultacja Umowy Partnerstwa dla Wielkopolski z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przeprowadzona została w Wielkopolsce w dniu 28 stycznia 2021 r. Miło było usłyszeć, że „Wielkopolska zalicza się do grupy najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionów w naszym kraju…” Niestety, konsekwencją przekroczenia 75 % średniej UE PKB na mieszkańca jest to, że Wielkopolska otrzyma znacznie mniej środków unijnych niż
w poprzednim okresie. Z puli środków przeznaczonych na wszystkie 16 województw (28,5 mld euro), Wielkopolska otrzyma jedynie 1,07 miliarda euro na programy regionalne.

Biorąc pod uwagę proponowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podział środków oczekujemy od Ministerstwa transparentnego i sprawiedliwego rozdysponowania funduszy unijnych, tzn. nie tylko ustalenia kryteriów podziału, ale również, co bardzo ważne, określenie dla tych wskaźników algorytmu. Zastosowanie takiego wzoru matematycznego (algorytmu) jest warunkiem koniecznym, by wyeliminować uznaniowość przy podziale środków pomiędzy województwami, a tym samym spowodować, by wspomniany podział był sprawiedliwy.

Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” nie zaakceptuje sytuacji, w przypadku której dwa lub więcej województwa o podobnym statusie otrzymają drastycznie różną kwotę środków unijnych. Taki scenariusz byłby dowodem na uruchomienie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej