Solidarność Wielkopolska - Wielkopolska w naszych sercach
Wielkopolska w naszych sercach
Poniedziałek 11 lutego 2019

To śpiewnik na 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski i 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego przygotowany i wydany przez Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

Śpiewnik zawiera słowa i zapis nutowy kilkunastu znanych i mniej znanych  pieśni i piosenek  poświęconych powstańcom wielkopolskim oraz promujących Poznań i Wielkopolskę.

Cały dochód ze sprzedaży śpiewnika i załączonej do niego płyty będzie przeznaczony na odbudowę Pomnika Wdzięczności zbudowanego w 1932 r. jako  symbol polskich dążeń niepodległościowych i woli Wielkopolan o przywrócenie polskiej państwowości, a który został zniszczony przez niemieckich najeźdźców na początku okupacji hitlerowskiej..

Zamówienia na śpiewnik w cenie 25 zł można składać w Sekretariacie Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, tel. 61 853 08 60 lub mailowo: sekretariat@solidarnosc.poznan.pl