Solidarność Wielkopolska - Więzienie za ksero
Więzienie za ksero
Poniedziałek 8 lipca 2019

12 lipca br. wchodzi w życie nowy przepis, który będzie zabraniał firmom kserowania i skanowania dokumentów osobistych, takich jak m.in. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

Skanowanie i kserowanie dowodów osobistych było krytykowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Głównym powodem krytyki był fakt, że dokumenty są powielane, a to natomiast ułatwia zrobienie kopii dokumentu, która może posłużyć w przestępstwie. Rząd zdecydował się wprowadzić zmiany w przepisach zezwalających na skanowanie i kserowanie dokumentów osobistych.

Ustawa o dokumentach publicznych, a konkretnie art. 58 stanowi: ,,Kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Zakaz będzie obejmował kserokopie, których wykonanie nie zostało określone jako niezbędne innymi przepisami. Kserokopii będą mogły nadal dokonać podmioty sektorów regulowanych np. banki, zakłady ubezpieczeń czy firmy telekomunikacyjne.

Zasada minimalizacji ilości przetwarzania danych osobowych zapisana w RODO wskazuje, że należy przetwarzać jedynie tyle danych, ile jest niezbędnych do osiągnięcia określonych celów. Wynika z tego, że kserokopia całego dowodu osobistego w sytuacji, w której nie są nam potrzebne wszystkie dane zawarte na dokumencie, będzie naruszała przepisy określone przez RODO.

AD