Solidarność Wielkopolska - Witamy w „Solidarności”
Witamy w „Solidarności”
Poniedziałek 10 lutego 2014
fot. bn Na zdjęciu: od lewej Maciej Strelenach i Michał Kasperek – liderzy nowej organizacji.

18 stycznia została założona Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w firmie Phoenix Contact w Nowym Tomyślu. Przedsiębiorstwo branży elektrotechnicznej zatrudnia w Wielkopolsce około 1600 osób. Główna siedziba firmy Phoenix Contact mieści się w Blombergu, w niemieckiej Nadrenii-Północnej Westfalii.

Przedstawiciele Tymczasowej Komisji Zakładowej Maciej Strelenach i Michał Kasperek pod koniec stycznia br. odwiedzili siedzibę Zarządu Regionu. Podczas spotkania z organizatorami związkowymi i prawnikami rozmawiali o zasadach funkcjonowania wielkopolskiej “Solidarności”

4 lutego 2013 r.  w siedzibie firmy Phoenix Contact Wielkopolska doszło do pierwszego spotkania  członków Tymczasowej Komisji Zakładowej z pracodawcą.

W przyjaznej atmosferze rozmawiano  o kwestiach dotyczących  zasad przyszłej współpracy. Obie strony zadeklarowały chęć prowadzenia  dialogu i gotowość do regularnych spotkań.

aw