Solidarność Wielkopolska - Wolne niedziele – zbieramy podpisy
Wolne niedziele – zbieramy podpisy
Poniedziałek 13 czerwca 2016

Marszałek Sejmu podpisał decyzję o zarejestrowaniu komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Wolna niedziela”, której celem jest ograniczenie handlu w niedzielę. Do końca sierpnia komitet ma 3 miesiące na zebranie 100 tys. podpisów.

Zakaz handlu w niedziele miałby objąć nie tylko 1,5 mln pracowników tej branży, ale także kilkaset tysięcy zleceniodawców.

Po złożeniu wniosku odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie, po którym ustawa trafi do komisji sejmowej, gdzie ostatecznie zostanie wypracowany kształt ustawy.

Ustawa zakłada liczne wyłączenia dopuszczające handel w niedzielę, np. na stacjach benzynowych, w kioskach, sklepach na dworcach autobusowych, kolejowych, portach lotniczych, strefach wolnocłowych, piekarniach, obiektach infrastruktury kryzysowej, szpitalach, szkołach.

Komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej powstał z inicjatywy Sekretariatu Banków, Handlu i Usług NSZZ „Solidarność” w końcu kwietnia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. W skład komitetu weszli przedstawiciele m.in. Związku Rzemiosła Polskiego, Akcji Katolickiej, KZPRSS Społem, Federacji ZZ Handlu i Spółdzielczości OPZZ, Lewiatana, Stowarzyszenia Zdrowa Praca, Misji Gabriela, Polskiej Izby Paliw Płynnych, Polskiej Grupy Supermarketów.

Szczegóły na stronie solidarnosc.poznan.pl, tam również formularz do zbierania podpisów.