Solidarność Wielkopolska - Wolne niedziele dla kolejnych grup zawodowych
Wolne niedziele dla kolejnych grup zawodowych
Poniedziałek 12 lutego 2018

- Chcemy, aby kolejne grupy zawodowe nie musiały pracować w niedzielę - stwierdził przewodniczący Komisji Krajowej „S” Piotr Duda w wywiadzie udzielonym „Dziennikowi Gazeta Prawna”. 

Zapowiedział, że Solidarność będzie zabiegać o to,  aby w firmie, w której działają reprezentatywne związki, obowiązkowe było zawarcie układu zbiorowego pracy.

- Przeprowadzimy przegląd przepisów Kodeksu pracy dotyczących pracy w niedziele i święta. Obecnie są one nadużywane (...) Chodzi o to, aby w niedziele swoje obowiązki wykonywały jedynie osoby, których praca jest niezbędna – mówił szef Związku.

W jego opinii pod pretekstem użyteczności społecznej zleca się prace w niedzielę i święta, choć w wielu przypadkach nie jest to konieczne. Zapowiedział analizę obecnych wyjątków od generalnego zakazu pracy w niedzielę i święta. Dziś wielu pracodawców uważa, że jeśli np. w okresie letnim albo przed świętami wzrasta zapotrzebowanie na jego usługi lub produkty, to w tym okresie ma on prawo zobowiązywać do pracy w niedziele. Firmy, które nie świadczą usług naprawdę niezbędnych, powinny mieć do tego prawo jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

- Chcemy, aby przepisy były skonstruowane w ten sposób, że w razie kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie miała wątpliwości co do tego, że dana firma obchodzi ustawowe ograniczenia - podkreślał Piotr Duda.

Podjął również temat branżowych układów zbiorowych. Zapowiedział inicjowanie zmian nie tylko w sprawie wolnych niedziel, ale także dotyczące upowszechnienia układów zbiorowych pracy. Przypomniał, że skoro ma powstać konstytucja dla biznesu, to „Solidarność” domaga się konstytucji dla pracowników. 

- Nie jest nią Kodeks pracy, lecz zakładowe lub branżowe układy zbiorowe. Przedstawimy rządowi nasze propozycje zmian w tym zakresie - podsumował Piotr Duda.

Za: tysol.pl