Solidarność Wielkopolska - Wolność ma swoje granice
Wolność ma swoje granice
Poniedziałek 10 października 2016

Na posiedzeniu Sejmu 4 października odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Posłowie zdecydowali, że projekt trafi do dalszych prac w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę podpisało się ponad pół miliona obywateli.

Według badań CBOS 61 proc. Polaków popiera projekt wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. 32 proc. jest przeciwnego zdania. Poparcie dla wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę przeważa w zdecydowanej większości analizowanych grup społeczno-demograficznych. Częściej popierają je kobiety (65 proc.) niż mężczyźni (57 proc.). Stosunkowo najczęściej wątpliwości co do słuszności tego rozwiązania mają mieszkańcy największych i najmniejszych miast, osoby najlepiej wykształcone i sytuowane, jednak także wśród nich przewagę mają zwolennicy zakazu.

W grupach społeczno-zawodowych wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę najczęściej popierają pracownicy usług (81 proc.), a najwięcej jego przeciwników jest wśród właścicieli firm (53 proc.) oraz kadry kierowniczej i specjalistów (48 proc.).

Stosunek do tej propozycji w największym stopniu różnicuje religijność. Im częstszy deklarowany udział w praktykach religijnych, tym częstsze poparcie dla zakazu handlu w niedzielę. Wśród osób uczestniczących w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu jest ono niemal powszechne (sięga 93 proc.). Osoby niepraktykujące, wśród których poparcie dla wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę jest stosunkowo najmniejsze, minimalnie częściej odrzucają to rozwiązanie (48 proc.), niż je akceptują (46 proc.). Stosunek do tego projektu jest w dużej mierze uwarunkowany poglądami politycznymi badanych. Za wprowadzeniem zakazu handlu w niedzielę relatywnie najczęściej opowiadają się ankietowani identyfikujący się z prawicą (75 proc.), a najrzadziej badani określający swoje poglądy polityczne jako lewicowe, wśród których więcej jest przeciwników tego rozwiązania (53 proc.) niż jego zwolenników (42 proc.).

W opinii ekspertów CBOS wyniki badania świadczą o tym, że w społecznej świadomości społeczne skutki tego rozwiązania są co najmniej równie istotne jak jego skutki ekonomiczne, a spodziewana poprawa sytuacji pracowników handlu jest ważniejsza niż konsekwencje tej decyzji dla placówek handlowych.

 

*****


Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej „S”: -  Jak słyszę tych wszystkich, którzy mówią, że to jest zamach na ich wolność, to ja mówię: nie, wolność też ma swoje granice, nie wolno poprzez swoją wolność zniewalać drugiej osoby, tylko dlatego, że ktoś ma kaprys w niedzielę iść sobie kupić nie artykuły pierwszej potrzeby, ale artykuły budowlane. Trzeba z tym skończyć.

hd, b