Solidarność Wielkopolska - Wolność religijna Polaków
Wolność religijna Polaków
Poniedziałek 27 kwietnia 2015

W Polsce przestrzegana jest wolność religijna. Tak uważa według najnowszego badania CBOS aż 85 proc. ankietowanych. Tylko 12 proc. jest przeciwnego zdania.

Respondentom zadano m.in. pytanie, czy katolik ma prawo wyrażać poglądy religijne w życiu publicznym. Aż 60 proc. odpowiedziało, że ma takie prawo, a kolejne 22 proc., że nie tylko ma prawo, ale i obowiązek, tylko 12 proc. uznało, że katolicy nie powinni manifestować swoich religijnych poglądów, a 6 proc. nie miało na ten temat zdania.

Jeśli weźmie się pod uwagę polityczne sympatie ankietowanych to wynik jest dość zaskakujący. Wśród wyborców PO aż 63 proc. uważa, że katolik ma takie prawo, a 20 proc. jest zdania, iż ma taki obowiązek. Wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy te proporcje to 53 proc. i 38 proc., dla PSL – 62 proc. i 28 proc. 53 proc. wyborców SLD twierdzi, że katolicy mają prawo, a 36 proc., iż powinni unikać manifestacji swoich poglądów.

W badaniu CBOS dotknięto również kwestii ideologicznych sporów, którymi żyły w ostatnich miesiącach media. Respondenci nie mają nic przeciwko temu, że oblat benedyktyński Michał Królikowski był wiceministrem sprawiedliwości: 15 proc. uważa to za całkowicie dopuszczalne, 40 proc. za raczej dopuszczalne, a tylko 25 proc. za niedopuszczalne.

Na temat prof. Andrzeja Rzeplińskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który przyjął order od Watykanu za zasługi dla Kościoła, ankietowani również wypowiadają się pozytywnie: 9 proc. uważa, że to całkowicie dopuszczalne, 36 proc., iż raczej dopuszczalne, 21 proc. ocenia za raczej niedopuszczalne, a tylko 8 proc. za całkowicie niedopuszczalne.

 www.solidarnosc.gda.pl