Solidarność Wielkopolska - Wspólna reprezentacja „S” w spółkach energetycznych
Wspólna reprezentacja „S” w spółkach energetycznych
Poniedziałek 11 grudnia 2017

W dniach 27-28 listopada br., z inicjatywy Przewodniczącego „S” w Gaz-Systemie Piotra Łusiewicza odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” działających w Spółkach Skarbu Państwa przyporządkowanych Pełnomocnikowi Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

W podpoznańskiej miejscowości Katarzynki spotkali się przedstawiciele następujących spółek:

- Polskie LNG S.A. - Paulina Jurkiewicz i Andrzej Zabiegaj

- PSE S.A. - Marek Drozdowski i Małgorzata Cerbin

- PERN S.A. - Arkadiusz Karaszewski, Stanisław Dreśliński o Czesław Skrobosz

- OLPP Sp. z o.o. - Justyna Haładaj i Ryszard Wolak

- GAZ- SYSTEM S.A. - Piotr Łusiewicz, Marian Korneluk oraz Wojciech Śron

oraz przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZS „SOLIDARNOŚĆ” Mirosław Miara.

Celem spotkania miało było omówienie istotnych spraw w zakresie obrony praw i interesów pracowników zatrudnionych w w/w spółkach, sposobu prowadzenia dialogu społecznego, przestrzegania praw i wolności związkowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy poprzez inwestycje i rozwój spółek co prowadzić będzie do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Efektem wielogodzinnych rozmów jest podpisanie porozumienia gwarantującego  wspólne prowadzenie konsultacji z Pełnomocnikiem Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, konsultacje związkowe z organami administracji państwowej, koordynowanie akcji protestacyjnych oraz wydawanie stanowisk, opinii i apeli.

Mając na uwadze to, że infrastruktura spółek przyporządkowanych Pełnomocnikowi Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że należy szczególnie troszczyć się o ww. zakłady pracy dla ich bezpieczeństwa, rozwoju i tym samym prawidłowego funkcjonowania gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej. Członkom NSZZ „Solidarność” leży na sercu los tych przedsiębiorstw oraz ich przyszłość.

www.solidarnosc-gazsystem.org