Solidarność Wielkopolska - Wspólnie dla wielkopolskich firm
Wspólnie dla wielkopolskich firm
Poniedziałek 24 października 2016

Pracodawcy RP Wielkopolska wraz z Partnerami: Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, Crido Business Consulting oraz Regionem Wielkopolska NSZZ „Solidarność” rozpoczynają realizację projektu pt.: „Wsparcie zarządzania strategicznego w wielkopolskich MSP”.

Podstawowym celem podejmowanego Projektu jest stworzenie planu rozwojowego przedsiębiorstwa i merytoryczne wsparcie w zdiagnozowaniu jego potrzeb ułatwiających funkcjonowanie w przestrzeni gospodarczej. W ramach Projektu wyspecjalizowani eksperci przy udziale przedstawicieli kadry kierowniczej firmy dokonają analizy przedsiębiorstwa i przeprowadzą kierunkowy audyt strategiczny pod kątem wypełnienia zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych. Nakreślą też plan potrzeb rozwojowych i przedstawią harmonogram wdrożeń poszczególnych jego elementów.

Dodatkowo, w ramach projektu, każde z przedsiębiorstw otrzyma pomoc w postaci monitoringu i doradztwa. Przeprowadzona zostanie również analiza dostępności w województwie wielkopolskim usług doradczych i szkoleniowych, wspomagających rozwój firm w Regionie.

Przewidziane w Projekcie wsparcie regionalnych przedsiębiorstw skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie posiadają jeszcze planu i sformalizowanej strategii rozwoju.

Zachęcamy do udziału w Projekcie i skorzystania z pojawiającej się szansy profesjonalnego wsparcia.

Prezentację projektu, regulamin rekrutacji, formularz rekrutacyjny i kartę oceny można znaleźć na stronie solidarnosc.poznan.pl/strategie-dla-msp.html.

Partnerem projektu ze strony Zarządu Regionu Wielkopolska jest: Patryk Trząsalski, tel. kom. 662 014 352, strategia@solidarnosc.poznan.pl