Solidarność Wielkopolska - Współpraca jest możliwa
Współpraca jest możliwa
Poniedziałek 27 stycznia 2014
Fot bn Eksperci projektu. Od lewej Marlena Kubska, dr Krzysztof Hajder, dr hab. Magdalena Knapińska

Związkowcy i pracodawcy wielkopolscy podsumowali projekt pt. „Budowanie porozumień na rzecz wdrażania idei flexicurity i CSR w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem wzorców niemieckich” realizowany przez Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN, Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność” oraz bbw Bildungszentrum.

Celem trwającego ponad rok projektu było wypracowanie rekomendacji dla Wielkopolski w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz idei flexicurity w odniesieniu do regionalnego rynku pracy, warunków pracy i środowiska naturalnego.  Realizatorzy projektu korzystali z wieloletnich doświadczeń niemieckiego rynku pracy.
Konferencja, która odbyła się 20 stycznia br. w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wystąpień i prezentacji przedstawicieli pracodawców niemieckich Henrego Linke i Eberharda Tomsche oraz polskich ekspertów: dr hab. Magdaleny Knapińskiej (Uniwersytet Przyrodniczy) dr. Krzysztofa Hajdera (UAM) oraz Marleny Kubskiej (Volkswagen Poznań) wysłuchało blisko 100 osób, w większości członków „Solidarności”.

Przewodniczący wielkopolskiej „S” Jarosław Lange podkreślił szczególne znaczenie projektu realizowanego wspólnie przez organizacje pracodawców i NSZZ „Solidarność”.  - Mimo kryzysu dialogu społecznego w naszym kraju, w Wielkopolsce udaje się ten dialog prowadzić nawet w kwestiach budzących wielkie emocje, takich jak elastyczne formy zatrudnienia i odpowiedzialność zarządzających firmami nie tylko za zysk przedsiębiorstw, ale także za pracowników, którzy ten zysk wypracowują.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

b