Solidarność Wielkopolska - Współpraca przygraniczna
Współpraca przygraniczna
Poniedziałek 25 marca 2013

W piątek 15 marca 2013 r. we Frankfurcie odbyło się kolejne spotkanie niemieckiego związku zawodowego Ver.di oraz NSZZ „Solidarnośc”. W konferencji „Polsko-niemiecka wymiana na temat warunków pracy w branży transportu drogowego w regionie przygranicznym”. „S” reprezentowana była przez cztery organizacje: PKS Zielona Góra oraz wchodzące w skład Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ”Solidarność”: PEKAES SA Słubice (Andrzej Grontkowski - przewodniczący), Raben Transport (Tomasz Michalak - przewodniczący) i Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Kierowców Zawodowych (Florian Rogoziński - Skarbnik).

Podczas spotkania poruszano następujące tematy: Kryzys w Europie – tło i rozwój, Reakcje związków zawodowych na kryzys europejski, Możliwość działania na płaszczyźnie związkowej i regionalnej w obliczu kryzysu europejskiego.

W toku dyskusji doszliśmy do wniosku, że choć trudno jest doszukiwać się przyczyn kryzysu i winnych za taki stan rzeczy, jedno jest pewne - zawsze cierpi człowiek pracy i najubożsi. Rządy krajów dotkniętych kryzysem wspomagały za pieniądze podatników prywatne przedsiębiorstwa, tnąc tym samym koszty na politykę socjalną. Każdy kryzys rozluźnia przepisy, szczególnie prawa pracy (co widać ostatnio bardzo wyraźnie w Polsce)  - obniża się wartość pracy i odbiera prawa pracownicze.

Przedstawiciele  strony niemieckiej (Holger Roessler - Ver.di, Frank Huhner - KOWA - Biuro Współpracy Świata Pracy i Gospodarki) przedstawili zarys działań proponowanych przez niemieckie związki zawodowe.  Konfederacja Związków Zawodowych (DGB) w Niemczech nalega na wprowadzenie ich w życie. Przede wszystkim ma być to odejście od polityki cięcia kosztów na rzecz polityki inwestycyjnej, m.in. w sektor energetyczny, infrastrukturę dla starzejącego się społeczeństwa, edukację, rozwój i kształcenie ustawiczne, skracanie czasu pracy (30-godzinny tydzień pracy),  lepsze wykorzystanie zasobów wodnych, rozwijanie produkcji dóbr w Niemczech.

Tomasz Michalak,
przewodniczący KZ „S” w Raben Transport Sp. z o.o.