Solidarność Wielkopolska - Współpraca warunkiem rozwoju
Współpraca warunkiem rozwoju
Poniedziałek 27 lutego 2017

O kooperacji przedsiębiorstw i jej znaczeniu dla konkurencyjności gospodarki lokalnej i krajowej dyskutowali uczestnicy konferencji, która odbyła się 20 lutego br. w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Jej organizatorami oprócz gospodarzy konferencji byli Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność” oraz Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan.

Pierwsza część poświęcona była powiązaniom biznesowym jako podstawie rozwoju regionu i kraju. Uczestnicy debaty podkreślali znaczenie  kooperacji podmiotów gospodarczych dla rozwoju wielkopolskich przedsiębiorstw i budowy regionu innowacyjnego. Do realizacji tego celu niezbędny jest dialog społeczny służący poszukiwaniu skutecznych rozwiązań. W tym szczególne znaczenie ma współpraca przedsiębiorców z samorządami lokalnymi  oraz instytucjami naukowymi.

W drugiej części dyskutowano o uwarunkowaniach i instrumentach sprzyjających kooperacji przedsiębiorstw. Wskazywano na efekty zastosowania tych mechanizmów w odniesieniu do konkretnych organizacji gospodarczych.

W konferencji wzięli udział m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele wyższych uczelni z Gdańska, Warszawy, Szczecina, Wrocławia, Wałbrzycha i Poznania, samorządowcy, a także reprezentujący Związek Katarzyna Zimmer-Drabczyk Kierownik Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ „S” i  przewodniczący wielkopolskiej „S” Jarosław Lange.