Solidarność Wielkopolska - Wybrano nowe władze wielkopolskiej „S”
Wybrano nowe władze wielkopolskiej „S”
Poniedziałek 14 lipca 2014

W dniach 26-28 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska. Poprzedziła je Msza św. odprawiona w kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego przez ks. kanonika Tadeusza Magasa, który powiedział, że działacze „Solidarności” muszą być przede wszystkim ludźmi sumienia, odpowiedzialnymi za ludzi pracy i ład w domu ojczystym.

Komisję Krajową reprezentował Henryk Nakonieczny. Zastępca przewodniczącego KK przypomniał, że w czerwcu 58 lat temu poznańscy robotnicy upomnieli się o poszanowanie godności pracy, bezpieczeństwo ekonomiczne dla rodzin i szacunek społeczny. To wezwanie stanowi nadal aktualny wyznacznik działań Związku.

Szczególnym momentem WZD było podziękowanie Urszuli Montowskiej, Antoniemu Gawrochowi i Włodzimierzowi Albinowi, dotychczasowym członkom Zarządu Regionu, którzy postanowili zakończyć sprawowanie funkcji związkowych. Działaczom „przechodzącym w stan spoczynku” J. Lange wręczył pamiątkowe medale.

Rozliczenie kadencji

- Przyszło nam funkcjonować w czasie, gdy rząd jest nieprzyjazny ludziom pracy i „S”.  Doświadczamy tego na co dzień – mówił ustępujący przewodniczący ZR Jarosław Lange. To wymaga od nas wzmożonej aktywności i organizowania akcji  protestacyjnych. Wiele działań podejmowanych przez Związek przynosi efekty dopiero po pewnym czasie. Najlepszym przykładem są umowy śmieciowe, które obecnie rząd Tuska uznaje za rozwiązanie naruszające godność ludzi pracy.

W dalszej części wystąpienia J. Lange omówił funkcjonowanie działów Zarządu Regionu, zwracając uwagę na ciągle zwiększający się profesjonalizm działania i systematyczne pozyskiwanie do Związku nowych pracowników wielkopolskich firm.

Wybory

Jedynym kandydatem na przewodniczącego ZR był Jarosław Lange, który będzie szefował wielkopolskiej „S” trzecią kadencję. Zapowiedział, że priorytetem działań ZR w najbliższych czterech latach będzie rozbudowa zaplecza eksperckiego, intensyfikacja szkoleń oraz działanie na rzecz zwiększenia aktywności członków Związku, szczególnie osób oddelegowanych do pełnienia funkcji. Delegaci wybrali również członków Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na KZD. W składzie ZR znalazło się 10 nowych członków.

Nadzór nad wyborami z ramienia Krajowej Komisji Wyborczej sprawowała Katarzyna Mackiewicz.

 

Pierwsze posiedzenie nowych władz Regionu

2 lipca odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.  

Przewodniczącym RKR został Julian Marcyjaniak, jego zastępcą Agata Kurc-Kwiatkowska, a sekretarzem Ewa Roszyk.

Nowo wybrani członkowie ZR złożyli przysięgę na sztandar Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”:  „Przysięgam, że będę sumiennie wypełniał powierzoną mi funkcję Przewodniczącego/Członka Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” dla dobra naszej organizacji i Polski”.

Na wniosek przewodniczącego ZR Jarosława Lange wybrano Prezydium w składzie: wiceprzewodniczący: Ryszard Górny (będzie pełnił również funkcję skarbnika ZR), Karol Pabisiak, Adam Dopierała, członkowie: Zbigniew Adamczak, Leszek Dąbrowski, Ryszard Dolata, Lidia Dudziak, Marcin Gallo, Stefan Langner, Piotr Olbryś, Przemysław Rzepecki, Patryk Trząsalski, Marek Wiza.

W obradach ZR nastąpi wakacyjna przerwa, następne posiedzenie odbędzie się 1 września.

b