Solidarność Wielkopolska - Wyróżnienia dla społecznych inspektorów pracy z „Solidarności”
Wyróżnienia dla społecznych inspektorów pracy z „Solidarności”
Poniedziałek 9 grudnia 2019
Wyróżnieni inspektorzy z Volkswagen Poznań

W konkursie o tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”  5 wyróżnień otrzymali grupowo Społeczni Inspektorzy Pracy z Volkswagen Poznań Sp. z o.o. z OM NSZZ "Solidarność" Volkswagen Poznań.

Uroczyste wręczenie Honorowych Odznak „Za Zasługi dla Ochrony Pracy”, wręczenie nagród i wyróżnień pracodawcom uczestniczącym w XXVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz nagród i wyróżnień w konkursie o tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”, były głównymi wydarzeniami podczas uroczystego podsumowania działalności prewencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w 2019 r. W uroczystej gali zorganizowanej w Kolegium Rungego w Poznaniu uczestniczył Dariusz Mińkowski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy, który odczytał list skierowany do uczestników uroczystości przez Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy, oraz wręczył przyznane przez Głównego Inspektora Pracy Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Pracy”. Odznakami zastali uhonorowani: Sylwester Miszczak, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., oraz Zbigniew Zawitowski, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Politechniki Poznańskiej.

W konkursie o tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” pierwsze miejsce zajął Paweł Marciniak, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy z Bridgestone Poznań Sp. z o.o., drugie Iwona Czajkowska, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu, natomiast trzecie miejsce przyznano Zbigniewowi Zawitowskiemu, Zakładowemu Społecznemu Inspektorowi Pracy Politechniki Poznańskiej. Ponadto przyznano 5 wyróżnień, które otrzymali Grupowi Społeczni Inspektorzy Pracy z Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Celem konkursu jest promowanie  działalności  społecznych inspektorów pracy ,którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają  na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach.

Konkurs organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy odbywa się dwuetapowo tj. na szczeblu okręgowych inspektoratów pracy oraz na szczeblu krajowym.

poznan.pip.gov.pl