Solidarność Wielkopolska - Wyższe zarobki w Poczcie Polskiej
Wyższe zarobki w Poczcie Polskiej
Poniedziałek 13 sierpnia 2018

Wynagrodzenia zasadnicze zdecydowanej większości pracowników Poczty Polskiej wzrosną o ponad 170 zł brutto. To efekt porozumienia podpisanego z pracodawcą przez Organizację Międzyzakładową NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej 20 lipca br.

Wyższe wypłaty wpłyną na konta pracowników wraz z wypłatą za sierpień, czyli do 10 września. Równocześnie załoga otrzyma wyrównanie za czerwiec i lipiec. Porozumienie z 20 lipca stanowi, że podwyżki otrzymają te osoby, których wynagrodzenia są niższe niż 5 tys. zł brutto i były zatrudnione w Poczcie Polskiej w dniu 31 maja tego roku. Oznacza to, że wzrostem płac zasadniczych objętych zostanie ponad 95 proc. spośród przeszło 77 tys. pracowników Poczty Polskiej. Po wejściu podwyżek w życie najniższa płaca w firmie wyniesie ponad 2,4 tys. zł brutto. 

solidarnosckatowice.pl