Solidarność Wielkopolska - Wyższy poziom współdecydowania
Wyższy poziom współdecydowania
Poniedziałek 9 stycznia 2017

Piotr Olbryś, przewodniczący „Solidarności” w Volkswagen Poznań został członkiem  Beiratu, czyli powołanego w 2016 r. gremium współodpowiedzialnego za Markę Samochody Użytkowe i tym samym za Spółkę Volkswagen Poznań.

Zadaniem Beiratu czyli Rady Doradczo-Współdecydującej jest przede wszystkim doradzanie Zarządowi Marki Volkswagen Samochody Użytkowe oraz Zarządowi Spółki Volkswagen AG we wszystkich istotnych kwestiach dotyczących obszaru ich działalności.

Beirat Volkswagen Nutzfahrzeuge (samochody użytkowe) pełni funkcję wewnętrznego gremium nadzorującego zarządzanie spółkami przez Zarząd Marki.

Beirat składa się z 10 osób: 5 przedstawicieli przedsiębiorstwa i 5 przedstawicieli pracowników. Zarząd Volkswagen AG ma prawo delegowania 5 członków do rady nadzorczej i ustala jej przewodniczącego. Szczególne znaczenie ma to, że przewodniczącym Beiratu jest prezes Zarządu Koncernu VW Matthias Müller. Natomiast prawo do oddelegowania pięciu przedstawicieli pracowników ma przewodniczący Koncernowej Rady Zakładowej Bernd Osterloch. Posiedzenia rady muszą odbywać się co najmniej cztery razy w roku.

Budowanie relacji z przedstawicielami pracowników z różnych zakładów koncernu, propagowanie idei współdecydowania i współodpowiedzialności, a także współtworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcie dla zakładów montażowych spowodowało, że członkowie Rady Nadzorczej Koncernu -    przewodniczący Światowej i Europejskiej Rady Zakładowej Bernd Osterloch wraz z przewodniczącym Rady Zakładowej w Hanowerze delegowali jako członka Beiratu przewodniczącego „Solidarności” w Volkswagenie Poznań Piotra Olbrysia.

- Od momentu wyboru na przewodniczącego „S” w 2010 r. jednym z moich priorytetów było budowanie jak najlepszych relacji z kolegami z Rady Zakładowej z Hanoweru i Wolfsburga. Myślę, że zdobyte zaufanie i bardzo dobre kontakty spowodowały, że latem 2015 r. szef Rady z Hanoweru Thomas Zwieber poinforował mnie o tworzeniu takiego gremium i zaproponował miejsce w Beiracie – mówi  Piotr Olbryś  redakcji magazynu „Echo Solidarności”.

Przyznaje, że na początku miał pewne wątpliwości przed przyjęciem tej propozycji, bo to oznaczało nie tylko dodatkowe obowiązki, ale przede wszystkim dużą odpowiedzialność. Uznał jednak, że jako przedstawiciel największej organizacji w Polsce i bardzo ważnej w Koncernie, on i inni działacze zakładowej „S” muszą być członkami różnych gremiów, nie mogą pozwolić, aby ktoś decydował za nich. Udział w pracach Rady Nadzorczej jest bardzo ważny nie tylko dla Związku, ale przede wszystkim dla przedsiębiorstwa.

 

Jak zareagował Zarząd Volkswagena Poznań?  - Myślę, że z jednej strony trochę to zaniepokoiło niektóre osoby – w końcu to nasz „skok” na jeden z najwyższych szczebli współdecydowania. W tym przypadku odwracają się role kontrolno-współdecydujące. Z drugiej strony powinni być bardzo optymistyczni, ponieważ to silny głos z Poznania. Cieszę się też, że Jens Ocksen (prezes Zarządu Volkswagen Poznań) na spotkaniu z pracownikami zadeklarował wsparcie dla moich działań w Beiracie – mówi P. Olbryś.

Pierwsze posiedzenie - 24 maja 2016 r. w Wolfsburgu - odbywało się w sali, w której normalnie obraduje Rada Nadzorcza Koncernu. Tam mieszczą się również biura Zarządu Volkswagen AG. Podejmowane są tam najważniejsze decyzje dotyczące ok. 1200 fabryk na świecie i ok. 600 000 pracowników. Tam m.in. zdecydowano, gdzie będzie zlokalizowana fabryka Marki Crafter.

- Samo zasiadanie przy jednym stole i bycie świadkiem dyskusji najważniejszych osób w Koncernie było niesamowicie pasjonujące. Mogę powiedzieć, że doświadczyłem atmosfery „walki” o to, jakie produkty, gdzie i kiedy będą produkowane – relacjonuje szef „Solidarności” w poznańskim Volkswagenie.

Oprac. na podstawie Magazynu OM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań - „Echo Solidarności”.

*****

Volkswagen Poznań – wraz z otwartą w ubiegłym roku fabryką Craftera w Białężycach  k. Wrześni – zatrudnia ponad 10 000 pracowników. Do „Solidarności” należy ponad 6200 członków. Są wśród nich pracownicy wszystkich działów i zawodów.