Solidarność Wielkopolska - Wyzwania dla inspekcji pracy
Wyzwania dla inspekcji pracy
Poniedziałek 14 listopada 2016

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się pierwsza ogólnokrajowa konferencja naukowa rozpoczynająca cykl spotkań „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy”. Spotkania organizowane są we współpracy uczelni oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

Na konferencji zatytułowanej: „Inspekcja Pracy – wyzwania przyszłości” obecny był Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy oraz liczni przedstawiciele tej instytucji oraz świata nauki.

Przedmiotem wystąpień było umocowanie PIP w systemie organów inspekcyjnych, relacja ustawy o PIP względem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także określenie pozycji prawnej inspektora pracy w celu prowadzenia efektywnych działań kontrolnych.

- Dyskusje były ciekawe i dotyczyły problemów istotnych z punktu widzenia związków zawodowych -  wskazuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK. – Przykładowo podkreślano  rolę i znaczenie Społecznej Inspekcji Pracy, co jest dla nas cenne ze względu na frontalny atak, jaki na tę instytucję przypuszczają kręgi pracodawców – dodaje.

Optymistyczne jest to, że większość naukowców prawa pracy pozytywnie odniosła się do możliwości wzmocnienia PIP przez nadanie jej uprawnienia do stwierdzania istnienia stosunku pracy w razie, gdy relacja pomiędzy stronami cechuje się podporządkowaniem. Stworzenie nowego środka prawnego w postaci nakazu zawarcia umowy o pracę w sytuacji obchodzenia art. 22 Kodeksu pracy przyczyni się zdaniem prelegentów do ucywilizowania relacji na polskim rynku pracy.

bs