Solidarność Wielkopolska - XXIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska
XXIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska
Poniedziałek 23 września 2013

We wtorek 24 września odbędą się obrady XXIV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Delegaci wielkopolskich organizacji zakładowych podsumują pracę Zarząd Regionu w minionym roku oraz podejmą decyzje dotyczące działań wielkopolskiej „Solidarności” w najbliższym roku.