Solidarność Wielkopolska - Zakaz handlu pod kontrolą
Zakaz handlu pod kontrolą
Poniedziałek 12 marca 2018
fot. pixabay.om

11 marca to pierwsza niedziela z zakazem handlu. Główny Inspektor Pracy zapowiedział, że w każdym powiecie na terenie Polski w niedziele objęte tym zakazem będzie pełnił dyżur wyznaczony inspektor pracy.

Na stronach internetowych okręgowych inspektoratów pracy zostaną zamieszczone numery telefonów dyżurnych, pod którymi będzie można zgłaszać placówki, które wbrew zakazowi prowadzą handel w niedzielę. Inspektor pracy będzie na bieżąco sprawdzał każdy zgłoszony sygnał.

- Jeżeli zgłoszeń będzie dużo, wówczas w kolejnych dniach będą one weryfikowane. Inspekcja ma bowiem możliwości, by na podstawie dokumentacji pracowników, zeznań świadków, rejestrów kasowych sprawdzić, w jakich dniach sklep prowadził działalność i czy nie naruszano w nim przepisów ustawy o ograniczeniu handlu - powiedział główny inspektor pracy  Wiesław Łyszczek 6 marca br.  podczas wspólnej konferencji prasowej z Alfredem Bujarą, przewodniczącym Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ ,,Solidarność”.

Zapowiedział, że każdy przypadek prowadzenia handlu w niedzielę będzie dokładnie zbadany i przeanalizowany. Nie jest bowiem intencją inspekcji bezrefleksyjne nakładanie kar za łamanie zakazu handlu w niedzielę.

Alfred Bujara zadeklarował, że członkowie „Solidarności” będą aktywnie monitorować przestrzeganie zakazu handlu w niedzielę. Wszystkie ujawnione przypadki będą przekazywane właściwym okręgowym inspektoratom pracy. „Solidarność” wykorzysta wszelkie dostępne sposoby i naciski, by przez zmianę przepisów ograniczyć możliwość obchodzenia prawa.

Jak zapewnia PIP,  skontrolowanie czy dany sklep był otwarty w niedziele, może odbyć się także w inny dzień. Złamanie zakazu handlu może zostać zweryfikowane np. na podstawie ewidencji czasu pracy czy raportów z kas fiskalnych.

Zgodnie z ustawą za złamanie zakazu grozi kara grzywny  od 1000 zł do 100.000 zł.

 

*****

W Poznaniu naruszanie zakazu handlu w niedziele można zgłaszać w godzinach 8.00–20.00 pod numerem telefonu: 530 624 553 w Okręgowym Inspektoracie Pracy.

Telefon będzie czynny wyłącznie w niedziele i święta, w których obowiązuje zakaz handlu w placówkach handlowych.

pip.gov.pl, b