Solidarność Wielkopolska - Zamiast mniej, zapłacą więcej
Zamiast mniej, zapłacą więcej
Poniedziałek 29 sierpnia 2016

Znamy już nowe składki ZUS, jakie obowiązywać będą przedsiębiorców w 2017 r. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki o 5% wyższe niż w tym roku. Tym samym, comiesięczna danina na rzecz ZUS wyniesie prawie 1200 zł.

Jeszcze niedawno rząd informował, że planuje obniżenie kosztów działalności małym przedsiębiorcom. Najmniejsze firmy miały przestać płacić składki ZUS w formie stałej kwoty. Obowiązkowa kwota dla ZUS miała bowiem zależeć od wysokości dochodów osiąganych przez te firmy. Okazuje się jednak, że likwidacja ryczałtowych składek została przełożona na 2018 r., a w przyszłym roku ,,mali” przedsiębiorcy zapłacą jeszcze wyższe składki od obowiązujących w tym roku.

Minister Finansów przekazał rządowi projekt budżetu na 2017 r., którym ustalona została wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na przyszły rok. To właśnie poziom tego prognozowanego wynagrodzenia decyduje o tym, jak wysokie będą składki ZUS płacone przez przedsiębiorców w kolejnym roku. Podstawa wymiaru składek kalkulowana jest bowiem jako 60% tego przewidywanego wynagrodzenia.

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2017 r. zostało przyjęte na poziomie znacznie wyższym niż w 2016 r. Wzrosło ono z 4055 zł w roku 2016 do aż 4252 zł w roku 2017. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty czyli 2551,20 zł.

Tak duży wzrost wartości bazowej oznacza również wysoki wzrost składek ZUS na 2017 r. Łącznie, pełne składki ZUS na rok 2017 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 873,01 zł wobec 832,57 zł w 2016 r. Oznacza to wzrost o 40,44 zł czyli o 4,9% w stosunku do roku 2016. Po uwzględnieniu nowej wartości składki zdrowotnej, łączna wartość składek ZUS w 2017 r. wyniesie ok. 1173 zł miesięcznie.

AD